Social Dreams sp. z o.o. ,
ul. Klimczoka 198, 43-360 Bystra, NIP: 9372736564, REGON:389419750, KRS:0000910947
Klauzula Facebook
Informacje zawarte w niniejszej klauzuli kierowane są do osób odwiedzających fanpage Social Dreams, w celu przekazania zasad, procedur przetwarzania danych osobowych, oraz praw przysługujących Użytkownikom portalu społecznościowego Facebook.

Realizując wskazania art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, że Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem profilu „Social Dreams” na portalu społecznościowym Facebook, jest Social Dreams sp. z o.o., ul. Klimczoka 198, 43-360 Bystra, NIP: 9372736564, REGON:389419750, KRS:0000910947.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z Administratorem drogą e-mailową, pod adresem rodo@socialdreams.pl, lub poprzez fanpage za pośrednictwem wiadomości prywatnej, jak również korespondencyjnie na adres Social Dreams sp. z o.o., ul. Klimczoka 198, 43-360 Bystra,

1. Administrator przetwarza dane osób, które:
a) dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”;
b) zareagowały na publikowane przez Administratora posty lub opublikowały komentarz;
c) przesłały do Administratora zapytanie poprzez wiadomość prywatną;
d) odwiedzają fanpage Administratora.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
a) podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Użytkownika na jego własnym profilu na portalu Facebook,
b) identyfikator profilu Facebook Użytkownika, zwierający zwyczajowo imię oraz nazwisko,
c) zdjęcie profilowe Użytkownika, które w niektórych przypadkach zawiera Jego wizerunek,
d) inne zdjęcia, które mogą przedstawiać wizerunek Użytkownika, dobrowolnie zamieszczone pod postami opublikowanymi przez Administratora,
e) treść komentarzy Użytkownika oraz treść konwersacji prowadzonej przez aplikację Messenger; dane pozyskane w ten sposób to przede wszystkim adres e-mail oraz numer telefonu,
f) anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage Administratora, dostępne dzięki funkcji „Facebook Insights”.
Podanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, jednak mając na uwadze zasady działania portalu społecznościowego Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją profilu Administratora, komentowaniem, jak również reagowaniem na posty lub wysyłaniem prywatnych wiadomości.

3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:
a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie Użytkownika usługami świadczonymi przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit b RODO,
b) prowadzenia fanpage’a Social Dreams na warunkach i zasadach określonych przez Facebook Inc., oraz informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń przez niego organizowanych, oraz komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności oferowanych przez Facebook, w celu budowania i utrzymania społeczności – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit f. RODO,
c) analitycznych dotyczących funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit f. RODO.
Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści przedmiotowej zgody, oraz przez czas do jej wycofania – art. 6 ust. 1 lit a RODO.

4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika przez następujący okres:
a) dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora przetwarzane będą do czasu skutecznego wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania,
b) dane statystyczne Administrator przetwarza przez okres maksymalnie dwóch lat,
c) dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres wynikających z tych przepisów.a
Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania w szczególności hostingodawcy, podmiotom świadczącym usługi rezerwacyjne oraz płatności elektronicznej. Odbiorcą danych Użytkownika jest również Facebook Inc., z siedzibą w Menlo Park 94025, California, 1601 Willow Road.

5. Administrator nie przekazuje danych Użytkownika poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
z tym jednak zastrzeżeniem, iż charakter przepływu danych w ramach serwisu Facebook ze swej istoty jest międzynarodowy. Serwis Facebook może przekazywać dane Użytkownika poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii zapasowych;
b) sprostowania danych osobowych;
c) prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zamieszczonych na fanpage’u danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas Administrator nie zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów Użytkownika, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
g) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

7.Administrator nie przetwarza danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Szczegółowy zakres ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności dostępna pod tym adresem: https://socialdreams.pl/polityka-prywatnosci/

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Nie masz CV pod ręką? Zapisz link obecnej strony i wyślij swoje zgłoszenie później. Praca jak i rekrutacja jest w trybie zdalnym. 

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Pamiętaj, aby załączyć swoje portfolio. Portfolio jest wymagana w procesie rekrutacji. Możesz załączyć link lub plik.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

UWAGA. Jako doświadczenie w sprzedaży rozumiemy tylko i wyłącznie pracę w sprzedaży typu Call Center/B2B/D2D nastawione na sprzedaż usług/produktów, a nie szeroko rozumianą obsługę klientów czy sklepy stacjonarne.

Prosimy o dodanie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Pamiętaj, aby załączyć swoje portfolio. Portfolio jest wymagana w procesie rekrutacji. Możesz załączyć link lub plik.

Prosimy o dodanie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

BEZPŁATNA WYCENA

Aby otrzymać bezpłatną wycenę, prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub kontakt telefoniczny.