social dreams

Skontaktuj się z nami w mniej niż 30 sekund!

Daniel Wierzchowski

Social Dreams Marketing Agency

 
 
 
517 774 107
[email protected]
socialdreams.pl
 
 
 
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Patryk Barburski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Social Dreams Patryk Barburski, ul. Klimczoka 198, 43-360 Bystra, NIP: 9372730343, REGON: 386980485. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej jak i elektronicznej na adres: [email protected]
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, w celu wykonania umowy i informowaniu Pana/Pani o aktualnym statusie sprawy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do nich, poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. (Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Zrób pierwszy krok, my zajmiemy się resztą!

firma:

Social Dreams


    BEZPŁATNA WYCENA

    Aby otrzymać bezpłatną wycenę, prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub kontakt telefoniczny.